NVAA


Nederlandse Vereniging Antroposofisch Artsen

Opleiding

Voor de opleiding, bezoek onze aparte website:

Ga naar opleiding

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) is een vereniging van artsen die zich na hun universitaire studie geneeskunde verder hebben verdiept in de antroposofische geneeskunde. Deze website geeft informatie over antroposofische geneeskunde, over de achtergronden ervan en over de behandelingen die mogelijk zijn.

Aan dit logo herkent u de NVAA gecertificeerde arts. Ga naar: NVAA certificaat

”Wanneer je niets anders kunt bedenken voor jezelf, dan angst voor de ziektes welke zich rondom jou afspelen in een epidemisch verlopende  ziektehaard, en in de nacht gaat slapen met deze gedachten aan angst, dan worden onbewuste nabeelden en beeldkrachten -, doordrenkt van angst, in de ziel geschapen. En dit is een goede bedding, waarin ziektekiemen zich kunnen nestelen, gedijen en een prettige voedingsbodem vinden.”

Rudolf Steiner

Over antroposofische geneeskunde

Op de NVAA site vindt u ook algemene informatie, bijvoorbeeld over wat is een artoposofisch arts, over antroposofische geneeskunde.

Antroposofische geneeskunde

NVAA Certificering

Weten wat het betekent om een NVAA certificaat te hebben?

NVAA Certificaat

Opleiding

De opleiding is verdeeld onder een basismodule en een vervolgopleiding.

Opleiding

NVAA

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen

Bekijk ook...

Hoe vind ik een arts?

Hulp nodig om een antroposofisch arts te vinden?

Hoe vind ik een arts?

Vergoedingen

Wordt Antroposofische zorg vergoed bij de zorgverzekeraar?

Vergoedingen

Verenigingszaken

Alles over de vereniging NVAA: stukken/documenten en informatie.

Verenigingszaken

Binnenkort krijgen kinderen een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Volgens de gezondheidsraad is het zinvol om kinderen tussen de 12 en 17 jaar te vaccineren. omdat het – mogelijk – bijdraagt aan het indammen van het virus. Ook zijn er enkele kinderen bij wie een zeldzame complicatie van de infectie met het coronavirus is opgetreden, zodat vaccineren ook een persoonlijk nut kan hebben. Alles afwegende vindt de gezondheidsraad de voordelen van vaccineren, opwegen tegen de nadelen.

De bestuur van de NVAA deelt dit standpunt niet. Voornaamste bezwaar is dat we nog niet genoeg weten over de veiligheid van het vaccin bij kinderen. Misschien goed om nog even in de herinnering te halen, dat de vaccins die nu gebruikt worden, een voorlopige toelating hebben op grond van het spoedeisende belang, maar pas in 2023 definitief goedgekeurd zullen worden.

Dat het lang duurt voordat zeldzame bijwerkingen bekend worden, weten we nog van het vaccin tegen de Mexicaanse griep. Pas 9 maanden na introductie van het vaccin werd duidelijk, dat bij sommige kinderen slaapziekte (narcolepsie) optrad. Zolang zijn we nu nog niet eens aan het vaccineren, het eerste vaccin ging op 8 december 2020 in de arm van de toen 90 jarige Margaret Keenan. Inmiddels weten we wel uit de Verenigde Staten dat, met name onder jongens, er een zeldzame bijwerking kan optreden, namelijk een ontsteking van het hartzakje of zelfs de hartspier zelf en juist onder jongeren.

Tegenover deze onzekerheden omtrent de bijwerkingen staat het feit dat wel bekend is dat het risico op een ernstig beloop van corona bij kinderen zo goed als nul is.

Er is al langer een groep artsen zeer bezorgd over de onderbouwing van alle maatregelen rondom het coronavirus. Deze artsen, verenigd in het artsencollectief, probeert op basis van bekend onderzoek een genuanceerd beeld te scheppen en pleit voor meer nuance en discussie. Het bestuur herkent zich in het zoeken naar deze nuance en kan hun website – http://www.artsencollectief.nl – aanbevelen. Er is inmiddels ook een goede brochure van het artsencollectief.

Het zal wijsheid vragen om een goede beslissing te nemen omtrent het wel of niet vaccineren van uw zoon of dochter. Het bestuur van de NVAA stelt zich voorlopig op het standpunt dat niet vaccineren van kinderen momenteel de veiligste keuze is.