NVAA


Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen

 

De Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen (NVAA) is in 1967 opgericht als een vereniging van artsen die zich na hun universitaire studie geneeskunde verder hebben verdiept in de antroposofische geneeskunde. Deze website geeft informatie over antroposofische geneeskunde, over de achtergronden ervan en over de behandelingen die mogelijk zijn.

Aan dit logo herkent u de NVAA gecertificeerde arts. Ga naar: NVAA certificaat

“In het werken vanuit de antroposofische geneeskunde worden geen middelen (mogelijkheden) uit de gewone geneeskunde verwaarloosd, daar kan echt geen sprake van zijn. Daarentegen wordt er iets aan toegevoegd: het doorzien van het menselijk organisme naar haar vier geledingen, hetgeen leidt tot een (werkelijk) begrip van de gezonde en zieke mens.

Daar komt bij dat het mogelijk is om deze spirituele visie niet alleen op de mens te hebben, maar ook op de gehele natuur, dus om de natuur niet alleen materieel maar ook geestelijk te zien. Daardoor ontstaat dan de mogelijkheid om de relatie  te vinden tussen de zieke mens en de natuurlijke geneesmiddelen.”

Rudolf Steiner (uit GA 319, 28-8-1924)

Over antroposofische geneeskunde

Op de NVAA site vindt u ook algemene informatie over antroposofische geneeskunde,

bijvoorbeeld over wat is een antroposofisch arts.

Antroposofische geneeskunde

NVAA Certificering

Wilt u weten wat het betekent om een NVAA certificaat te hebben?

NVAA Certificaat

Opleiding

De opleiding is onderverdeeld in een basismodule (interdisciplinair) en een vervolgopleiding (voor alleen artsen).

Opleiding

Toekomst

Wilt u bijdragen aan de groei van de antroposofische geneeskunde? Overweeg ons Fonds Onderzoek Opleiding Opvolging.

FONDS

NVAA

Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen

Bekijk ook...

Waar?

Waar de antroposofisch artsen in Nederland werken is zó gevonden

Waar vind ik een arts?

Vergoedingen

Wordt Antroposofische zorg vergoed bij de zorgverzekeraar?

Vergoedingen

Verenigingszaken

Alles over de vereniging NVAA: stukken/documenten en informatie.

Verenigingszaken

Herkenning in zoeken naar nuance

Er is al langer een groep artsen zeer bezorgd over de onderbouwing en (lange termijn-) gevolgen van alle maatregelen rondom het coronavirus. Deze artsen, verenigd in het Artsencollectief, probeert op basis van bekend onderzoek een genuanceerd beeld te scheppen en pleit voor meer nuance en discussie. Het bestuur herkent zich in het zoeken naar deze nuance en kan hun website aanbevelen.