Hoera! Een nieuwe website!

De NVAA in een modern jasje – we zijn er blij mee! Kom je nog ontwerpfouten tegen, of krijg je ergens een foutmelding, geef dat zo snel mogelijk door…!

De nieuwe website voor de NVAA heeft een stuk voor het algemene stuk van de NVAA, en voor het opleiding stuk – via opleiding.nvaa.nl


Henk Bakker, voormalig huisarts, geridderd!

De heer Henk Bakker werd op 26 april Koninklijk onderscheiden. In de Baarnsche Courant werd hier uitgebreid aandacht aan gegeven.


Salutogenese, of: wat kan je zelf doen tegen het coronavirus!

In de bestrijding van het coronavirus is er tot nu toe veel aandacht geweest voor wat vanuit de pathogenese nodig is: er is een besmettelijk virus en dat moet bestreden worden. Dat denken vanuit de pathogenese, wat maakt ons ziek, is een heel behulpzame manier van kijken die we ontlenen aan de hedendaagse, conventionele, geneeskunde. Naast alle voordelen die deze benadering biedt, heeft het ook nadelen: we worden afhankelijk van een besmettelijk virus dat ons kan infecteren en waardoor we zelfs het risico lopen op de IC terecht te komen. Alleen isolatie en quarantaine lijken nog mogelijkheden om het virus te stoppen. Deze benadering van ‘wat maakt ons ziek’ gaat echter voorbij aan een hele andere, namelijk die van – hoe blijven we gezond. Deze laatste benadering noemen we de salutogenese. De salutogenese, waarmee de antroposofische geneeskunde zeer vertrouwd is, biedt juist handvatten om ook gezondheid te bevorderen. Hierdoor neemt de weerstand toe waardoor de kans op ziek worden kleiner wordt. Bovenal geeft het handvatten om ook zélf iets te doen.

Bij de salutogenese speelt de warmte een heel belangrijke rol. De maatregelen kunnen onderscheiden worden al naar gelang men zich in de acute fase of de herstel- of de preventieve fase bevindt. Deze maatregelen kun je ook nog onderscheiden afhankelijk of ze op het lichaam, de ziel of de geest aangrijpen. In de acute fase zijn de maatregelen over het algemeen gericht op het lichaam; in de herstelfase en de preventieve fase komen ze meer voort uit een bezinning op zielsmatige-  en spirituele factoren. Dat klinkt heel ingewikkeld, maar is eigenlijk heel logisch: als je koorts hebt ga je eerst de koorts te lijf en ga je niet nadenken of je biografisch in de knoop zit. Dat komt pas later.

Maatregelen ter preventie van virusinfecties:

Alle adviezen staan in het teken van het ontwikkelen en toepassen van warmte zowel lichamelijk (bewegen voeding baden kleding etc) als psychisch/geestelijk (in de vorm van enthousiasme compassie liefde interesse etc) en het vermijden van factoren die juist verstarrend werken.  De lijst is eindeloos en naar believen uit te breiden. Een greep uit de mogelijkheden:

Lichamelijk:

 • Dagelijks bewegen in wat voor vorm dan ook, als het maar met plezier is. Geen regimes!
 • Minimaal een kwartier per dag in de zon.
 • Gezonde voeding liefst onbespoten en biologisch. Vermijd veel vlees, geraffineerde suikers, geconserveerde producten, te koude of met magnetron bereide levensmiddelen, verzadigde vetten. Voeding moet juist verwarmen door koken of bakken met (olijf)olie of toevoeging van kruiden zoals thijm rosmarijn en/of andere producten zoals honing en onverzadigde vetten.
 • Regelmatig douchen of bad nemen. Als lichaamsverzorging etherische olie toepassen.
 • Kleding liefst van wol of andere natuurlijke origine.
 • Voldoende slaap (minimaal 6 uur per dag) Dagritme van waken en slapen vasthouden. Toeleven naar het slapen (niet te veel tv of achter de PC, geen zware maaltijd ’s avonds).
 • Geen verslaving-inducerende stoffen gebruiken: geraffineerde suikers, alcohol te veel koffie of thee, drugs tabak etc.

Zielematig:

 • Zintuigindrukken doseren en stress beter hanteren. Verhelderen en verbeteren van overlevingsstrategieën. Conflicten oplossen.
 • Het in de hand krijgen van zieleeigenschappen, die niet onder regie van het ik staan bv perfectionisme, dwangen, overmatig plichtgevoel etc. Compassie met jezelf leren.
 • Interesse en enthousiasme ontwikkelen voor dagelijkse bezigheden: beweging kunstzinnige activiteiten hobby’s. Creativiteit ontwikkelen.

Spiritueel:

 • Meditatie met name mindfulness (MF), maar ook andersoortige vormen ervan zijn essentieel. MF leidt tot meer onbevangenheid, positiviteit en gelijkmoedigheid, hetgeen ook met de Nebenubungen bereikt kan worden. Compassie mildheid en liefde kunnen hieruit ontstaan. Stress wordt verminderd hetgeen de energiehuishouding en de weerstand ten goede komt. Zie o.a. ook:  https://www.maxximize.nl/wetenschappelijk-bewijs-voor-de-effecten-van-mindfulness/
 • De “Terugblik” zoals gepropageerd door Rudolf Steiner kan maken, dat je meer zicht krijgt op hoe en wat je overdag doet. Het biedt een helikopterview van het dagelijkse gebeuren, mits eerlijk en onbevangen toegepast.
 • Liefde interesse en compassie naar andere levende wezens ontwikkelen.
 • Materialistische gedachten tegengaan. Zuiver, bewegelijk denken oefenen.

Maatregelen in de acute fase:

 • Uitzieken en uitrusten is hier het eerste wat er moet gebeuren. Vaak slaat een virusinfectie toe als de weerstand door vermoeidheid verminderd is. Toegeven aan de ziekte is dus het adagium en niet ermee doorlopen.
 • Koorts niet onderdrukken: koorts zorgt ervoor dat virussen zich minder vermenigvuldigen dus onderdrukken van de koorts verlengt het beloop en vergroot de ernst van de infectie.
 • Dieet: met name geen zwaar verteerbare kost als eiwitten zoals melk en vlees en vetten zoals spek, boter etc. In het algemeen heeft het lichaam wel behoefte aan vocht in de vorm van water dan wel kamillethee of andere kruidenthee met wat honing en een snufje zout of een beetje bouillon. Goed drinken is belangrijk om afvalstoffen uit te scheiden.
 • Ook licht verteerbare koolhydraten zijn nuttig zoals beschuit. Pas in de herstelfase heeft het lichaam weer behoefte aan calorierijke kost zoals yoghurt of kwark.
 • Warm aankleden om geen warmte te verliezen, liefst met wol (tenzij warmte gaat stuwen)
 • Een warme douche of bad zijn ontspannend en verwarmend
 • Letten op goede en diepe ademhaling zodat ook de onderste longvelden goed doorademd worden.
 • Verwarmende substanties zoals aetherische oliën b.v. lavendel of rosmarijnolie als inwrijving
 • Over het belang van hygiëne is al genoeg gezegd: handen wassen etc.
 • Geen alcohol, drugs, koffie of tabak.
 • Ferrum phosphoricum korrels (kinfludo) ieder uur 10. Of infludo ieder uur 10 druppels
 • Een sfeer van vertrouwen en rust creëren rond het ziekbed. Zoveel mogelijk angst vermijden.
 • LTC (Love tender and care): empathische liefdevolle zorg vanuit de omgeving.
 • Als benauwdheid en pijn bij ademhaling optreden of de koorts oploopt of aanhoudt: huisarts of desnoods 112 waarschuwen.

Maatregelen voor de herstelfase (als de koorts gezakt is en de symptomen luwen):

 • Dieet kan weer uitgebreid worden met calorierijke en eiwitrijke voeding met name kwark. Licht verteerbare koolhydraten zoals niet te zwaar brood met zoet beleg, puree, gekookte wortelen of bloemkool en mager vlees.
 • Lichaamsbeweging weer oppakken wandelen etc. Frisse lucht inademen.
 • Zonlicht intake verhogen buitenshuis. Zo veel mogelijk zonlicht consumeren, indien niet mogelijk dan vitamine D suppletie, zeker in de maanden met de R.
 • Rust en regelmaat inbouwen in dagelijks leven of weer herstellen. Met name slaap/waakritme is van belang (minimaal 6 uur slaap, liefst meer)
 • Bezinning op periode voorafgaand aan ziekte beetje ter hand nemen: hoe is het overheersen van mentale processen tot stand gekomen? Waarom heeft het je zo uitgeput? Welke voornemens destilleer ik daaruit?

Hopelijk lukt het met deze adviezen weer gezond te worden en te blijven en daarmee een bijdrage te leveren aan een gezonde eigen aanleg en daarmee ook van de wereld er omheen.

Literatuur: Gids voor ziektepreventie en zelfmedicatie. Paul Meuwese. Centrum sociale gezondheidszorg


De NVAA onderschrijft het standpunt van de IVAA

De internationale artsenvereniging van antroposofisch artsen heeft een verklaring doen uitgaan over vaccineren tegen covid-19. De NVAA herkent zich in dit standpunt en heeft het mede ondertekend. U kunt het volledige standpunt hier nalezen.


Vaccinatie tegen Covid-19, een oproep tot respect en onderzoek

Vaccineren tegen Covid-19 kan een belangrijke bijdrage leveren aan het bestrijden van de huidige pandemie. Tegelijkertijd zijn er ook nog veel vragen over de aard van de mRNA- en vectorvaccins, de werking en bijwerkingen op langere termijn en over de mate van bescherming die ze bieden.

In onderstaand artikel beschouwen de artsen Georg Soldner en David Martin de nu bekende feiten en trekken ze een vergelijking met een eerdere pandemie, die met polio. Ook toen bracht een vaccin de uitweg.

Tegelijkertijd willen ze de enorme polarisering tussen voor- en tegenstanders overbruggen door te pleiten voor een onafhankelijk register, waarin gevaccineerden en (nog) niet-gevaccineerden kunnen worden opgenomen.  Hierdoor leveren beide ‘groepen’ een belangrijke bijdrage aan het onderzoek naar de werkzaamheid, zonder dat er bij voorbaat al een stelling wordt ingenomen.

De NVAA zou het van harte toejuichen als een dergelijk initiatief zou worden uitgevoerd.

Lees hier het hele artikel, dat uit het Duits werd vertaald.


Peter Staal, huisarts te Tilburg, geridderd!

Op vrijdag 24 april werd Peter Staal thuis verrast door de burgemeester van Oirschot, die hem de oorkonde kwam uitreiken waarin aangekondigd wordt dat Peter Staal, antroposofisch huisarts in hart en nieren, benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Peter krijgt deze onderscheiding voor zijn tomeloze inzet voor de antroposofische geneeskunde, zowel in zijn eigen praktijk, als binnen het bestuur van de NVAA, de NVAZ, binnen de kring van de raad van commissarissen van de Seizoenen als voor zijn inzet voor de Vrije School in Tilburg. Bijzonder was dat de patiëntenvereniging van het Therapeuticum de Linde mede-aanvraagster was.

 


NVAA lid en huisarts Casper Post Uiterweer ook geridderd

Drs. C.J. (Casper) Post Uiterweer (65 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Post Uiterweer is sinds 1985 huisarts bij het Huisartsenpraktijk Therapeuticum Utrecht en oprichter van het Gezondheidscentrum Therapeuticum Utrecht. Hij wordt beschouwd als de pionier van de antroposofische geneeskunde in Utrecht. Sinds 1984 heeft hij zich ingezet voor een praktijk waar zorg voor iedereen toegankelijk is Hij zocht samenwerking met collega’s met aanvullende medische gezichtspunten en ontwikkelde zo een omvangrijke praktijk die tegenwoordig 4.400 patiënten voorziet in antroposofische zorg. De heer Post Uiterweer was daarnaast vrijwillig actief binnen de heilpedagogie, de Nederlandse Vereniging Antroposofische Artsen en als schoolarts op een lagere school. De afgelopen drie jaar nam hij zitting in het bestuur van de Utrechtse Stichting Binnenstad GEZond. Sinds 2014 is hij coördinator van het keuzeblok Complementaire Zienswijzen voor tweedejaars studenten Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht.


Voorzitter NVAA Madeleen Winkler geridderd

Na 21 jaar bestuurslidmaatschap van de NVAA, nam Madeleen Winkler op 9 maart afscheid als voorzitter. Na de algemene ledenvergadering werd zij op haar afscheidsreceptie verrast door de burgemeester van Gouda, mevrouw Mirjam Salet, die haar de versierselen behorend bij de titel mocht opspelden.

Onderstaand het persbericht dat de gemeente Gouda deed uitgaan ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis:

Koninklijke onderscheiding voor Goudse huisarts

Bij haar afscheid als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen is mevrouw drs. M. (Madeleen) Winkler door burgemeester Mirjam Salet geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar bijzondere verdiensten op het gebied van de antroposofische zorg. 

Mevrouw Winkler is sinds 1983 werkzaam als antroposofisch huisarts in Gouda. Naast haar praktijk in Therapeuticum Calendula heeft zij zich uitzonderlijk ingezet voor de antroposofische gezondheidszorg in Nederland en Europa.

Vanaf 2000 is zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen. Onder haar leiding en persoonlijke inzet professionaliseerde de vereniging o.a. door de ontwikkeling en invoering van een kwaliteitssysteem voor aangesloten huisartsen, de invoering van een certificerings- en visitatiesysteem, de invoering van een klacht- en tuchtrecht en de instelling van een college van beroep. Tevens maakte zij zich sterk voor de samenwerking met andere CAM-artsenverenigingen (Complemetary en Alternative Medicine) en was zij lid van diverse overleggen met ministeries, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het RIVM en de GGD. Binnen de vereniging zet zij zich in voor een sterk inhoudelijke opleiding en kwalitatief goede nascholing. Zij is een gewaardeerd spreker op bijeenkomsten en congressen o.a. over gevoelige maatschappelijke kwesties zoals vaccinaties.

Tevens is zij medeoprichter van de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg (thans Platform Antroposofische Gezondheidszorg) en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). Binnen deze organisaties heeft zij zich sterk gemaakt voor de professionalisering van de antroposofische zorg in Nederland en de samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners met antroposofische opleidings-, patiënten- en geneesmiddelenorganisaties.

Binnen de Antroposofische Vereniging in Nederland is zij actief als begeleider van meditatiecentra en lid van de medische sectieraad. In die hoedanigheid levert zij bijdragen aan de organisatie van de jaarlijkse conferentie voor antroposofische zorgaanbieders.

Internationaal is zij jaren actief geweest als bestuurslid en vicevoorzitter van de Internationale Vereinigung Anthroposophischer Artzegesellschaften (IVAA) en de European Federations of Patient’s Associations for Anthroposophic Medicine (EFPAM) waar zij zich respectievelijk inzette voor de erkenning van de antroposofische geneeskunde in Europa en de toegankelijkheid van de antroposofische zorg en keuzevrijheid van patiënten


IVAA Brochure over antroposofische zorg in europa

De Internationale Verenging voor Antroposofische Artsen (IVAA) invernatriseerde hoe de antroposofische zorg in Europa er voor staat. De brochure is hier te downloaden.