Op de Algemene Ledenvergadering van 11 maart 2023 is feestelijk afscheid genomen van Christof Zwart als bestuurslid. Zestien jaar lang heeft hij zich ingezet voor de vereniging, grotendeels als zowel secretaris als penningmeester. Aan zijn tomeloze energie en initiatiefkracht hebben we veel te danken!