Op zaterdag 20 en zondag 21 mei 2023 vindt er in Den Haag een tweedaagse conferentie plaats over antroposofische geneeskunde. Deze is vooral gericht op medisch studenten en ‘rondkijkende’ artsen, al zijn ook therapeuten en andere belangstellenden welkom. Er zijn vier verschillende sprekers, en werkgroepen waarin je de werking van diverse antroposofische therapieën zelf kunt ervaren.

Deze conferentie is een particulier initiatief van Charlotte Luijerink (kunstzinnig therapeut), Els van Beek (GZ-psycholoog) en Lilian van Raalte (gepensioneerd huisarts) en valt niet onder verantwoordelijkheid van de NVAA.

Tijd: 10-17 uur Plaats: Nieuwe Parklaan 58, Den Haag  Kosten: 1 dag 50 euro, 2 dagen 85 euro (incl lunch)

Verdere informatie/aanmelding: Charlotte Luijerink, cmluijerink@hotmail.com

Programma Hemelvaartlezingen Rudolf Steinerkliniek, Den Haag

Zaterdag 20 mei 2023

 • 09:30 inloop, koffie, thee
 • 10:00 welkom door Els van Beek
 • 10:10 Zingen met Taco Sorgdrager
 • 10:20 Marco Ephraïm: ‘De ontwikkeling van het hart. Hartziekten in antroposofisch perspectief’
 • 11:30-12:30 werkgroep
 • 12:30-14:00 lunch
 • 14:00 Robert Gorter: ‘Niet-toxische kankerbehandeling en antroposofische geneeskunde’
 • 15:15 korte pauze
 • 15:30-16:30 werkgroep
 • 16:50 gezamenlijke afsluiting

Zondag 21 mei 2023

 • 09:30 inloop, koffie, thee
 • 10:00 zingen met Taco Sorgdrager
 • 10:10 Johanna Priester: ‘Waar moet dat heen (en waar kom je vandaan)? De antroposofie als dynamische blik op het leven.‘
 • 11:15 pauze
 • 11:30-12:30 werkgroep
 • 12:30-14:00 lunch
 • 14:15 Erik Baars: ‘Hoe helpt de antroposofie als spirituele wetenschap ons om de wereld, gezondheid en ziekte beter te begrijpen en te verklaren?’
 • 15:15 pauze
 • 15:30-16:30 werkgroep
 • 16:30 gezamenlijke afsluiting

Johanna Priester is gepensioneerd huisarts. De antroposofie biedt ons een dynamische blik op allerlei aspecten van het leven. Telkens kom je dezelfde principes tegen, waarbij je kunt inzoomen en uitzoomen. Wat in het (heel) groot geldt, blijkt ook te gelden in het (heel) klein en andersom: wat een feest van herkenning. In haar lezing wordt maximaal uitgezoomd, van het oerbegin tot het einde der tijden. Wonderlijk dat juist daarmee de alledaagse werkelijkheid in een ander licht kan komen te staan.

Erik Baars is arts (n.p.)-epidemioloog, lector Antroposofische Gezondheidszorg Hogeschool Leiden, senior-onderzoeker Gezondheidszorg Louis Bolk Instituut. 

Robert Gorter is Emeritus Professor aan 4 universiteiten, internist, immunoloog, oncoloog, viroloog, epidemioloog, biostatisticus en antroposofisch arts. In zijn bijdrage zal hij iets vertellen over de niet-toxische kankerbehandeling, die hij sinds 1975 met zijn team heeft ontwikkeld en waarbij de antroposofische geneeskunde centraal staat. Sinds 2000 zet hij ook hyperthermie en autologe, dendritische cellen in, met kennis waarvoor in 2011 aan collega- wetenschappers de Nobelprijs voor Geneeskunde werd verleend. Hij zal voornamelijk d.m.v.een powerpoint presentatie dingen aanschouwelijk maken.

Marco Ephraïm is huisarts en huisartsopleider in het Therapeuticum Aurum in Zoetermeer. In zijn werk integreert hij antroposofische geneeskunde en positieve gezondheid. Met een deel van zijn team heeft hij het ‘zorgprogramma kanker’ ontwikkeld en vindt ieder jaar de ‘Hartschool’ plaats, een cursus voor mensen met hart/vaatziekten en hun partners. 

De werkgroepen worden gegeven door: Geralda Geerligs, euritmietherapeut; Ellen Gerbrands,  kunstzinnig therapeut; Marjo van der Himst, spraaktherapeut; Gertrud Mau, euritmietherapeut, over kleurenvenstertherapie; Ilse Vervoort, biografisch werk; Christine van Gend, huisarts in opleiding tot antroposofisch arts. Mogelijk worden hier nog werkgroepen aan toegevoegd.

Wij verheugen ons op jullie komst!