In De Nieuwsbode (17 mei 2023), regioblad voor Zeist en omgeving, staat een mooi interview met ons lid Steven Matthijsen. Hoewel ruimschoots over de pensioengerechtigde leeftijd heen, is hij nog volop actief als psychiater. ‘Ik wil alles eruit halen wat erin zit!”

Tussen de regels door wordt zijn antroposofische visie zichtbaar.

“Het Ik is onzijdig, niet mannelijk en niet vrouwelijk, dat wordt vergeten in de discussie over transgender. Wanneer we ons meer realiseren dat we een intrinsiek Ik hebben zou de genderdiscussie minder beladen zijn. De belangrijkste identiteit is: ik ben mijzelf. Dat wordt vergeten.’’