Op zaterdag 30 september vindt in Schipluiden het multidisciplinaire Herfstsymposium 2023 plaats. Je kunt ter plekke deelnemen of de dag online volgen. Het thema is dit jaar: Van voor de geboorte tot na de dood, de ontwikkelingsweg van het Ik. Voorkennis is niet nodig, wel een open hart voor een brede kijk op gezondheid en ziekte.

Doelgroep
Artsen, therapeuten, verpleegkundigen, pedagogen & overige geïnteresseerden. Ook studenten zijn van harte welkom: zij betalen een gereduceerd tarief. Dit symposium vormt ook een uitstekende mogelijkheid om kennis te maken met de inhoud en de reikwijdte van de antroposofie.

Thema
Dagelijks ervaren wij onze eigenheid als mysterieuze openbaring van ons eigen Ik: de kern van onze individualiteit op aarde. De aard van dit Ik is materieel niet te begrijpen. Het Ik toont een bovenzinnelijke, geestelijke signatuur. Vanuit materialistisch oogpunt wordt het bestaan van het Ik vaak botweg ontkend of slechts als resultaat gezien van complexe hersenprocessen. In de antroposofie wordt het bestaan van het Ik als geestelijke wezenskern en morele instantie echter volop serieus genomen en bovendien in het perspectief van reïncarnatie geplaatst: onze individualiteit bestond al voor de geboorte en zal ook voortbestaan na de dood. Ons bestaan op aarde biedt ons de gelegenheid om te werken aan de ontwikkeling van ons Ik.

Verdere informatie vind je in de samenvattende folder of op de website van het herfstcongres