Op 26 september 2023 is Joost Laceulle door de poort van de dood gegaan. Hij was al geruime tijd ziek.

Joost heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de antroposofische geneeskunde in Nederland en daarbuiten, en natuurlijk aan de ontwikkeling en bloei van het Therapeuticum in Haarlem, waar hij een zeer geliefd huisarts was.

Joost was een antroposofisch huisarts in hart en nieren. Als geen ander verstond hij de antroposofische geneeskunst met een schier onuitputtelijke kennis van de planten en mineralen. De mensen die met hem werkten en bij hem in opleiding waren, werden door Joost mee de natuur in genomen waarbij er altijd geobserveerd, geproefd en geroken moest worden aan de planten die onderweg op zijn pad kwamen. Die kennis bracht hij niet alleen over aan de vele artsen die bij hem in opleiding waren, maar hij reisde veel en vaak naar landen waar de antroposofische geneeskunde in opkomst was. Israël en de voormalige Oostbloklanden werden daarbij het vaakst aangedaan.
Joost betrok ook de kunst en de muziek bij zijn werk. Hij was zelf een verdienstelijk pianist en hij schroomde niet om bij patiënten thuis muziek te maken, als de geneeskunde verder niet veel meer te bieden had. Ook werken van de grote meesters, gedichten en literatuur maakten een onderdeel uit van zijn geneeskundig repertoire.

Na zijn pensioen bleef hij actief als arts en werkte hij onder andere consultatief in Bergen. Daarnaast bleef hij trouw aan zijn enthousiasme voor de antroposofische geneesmiddelen door maandelijks een “Pareltje” te schrijven. Zo’n pareltje lichtte altijd een antroposofische geneesmiddel uit, door na een korte casusbeschrijving een beeld te schetsen van het gebruikte geneesmiddel. Ook hierom werd Joost zeer gewaardeerd.

In de NVAA zal hij zeer gemist worden en gedenken wij hem in grote dankbaarheid.

Bron: Nieuwsbrief Van Dam Huis Haarlem