Gezien!

‘Het is wellicht het grootste compliment dat een arts van een patiënt kan krijgen: ‘U hebt mij echt gezien, dokter!’ Andersom is het dàt waar een arts energie van krijgt: een echte ontmoeting met de patiënt te hebben. Een ontmoeting met de mens die zich aan jou toevertrouwt, maar ook een ontmoeting met zijn aandoening, met het wonder van zijn lichaam, en met de therapie die vervolgens in je opkomt. In de antroposofische geneeskunde staat dat centraal, en dat geeft vele nieuwe mogelijkheden. (…) ‘

– Aldus het begin van een nieuwe introductieflyer bedoeld voor geneeskundestudenten en artsen die zich afvragen of antroposofische geneeskunde iets voor hen zou kunnen zijn. O.a. op het Waldorf Festival zal deze uitgereikt worden aan de kraam van Antroposana. Onder de jonge ouders die dit festival bezoeken zullen ongetwijfeld (familieleden en vrienden van) artsen rondlopen. En wie warm loopt voor het Vrijeschool-onderwijs voelt zich vast ook bij ons thuis!

Welkom, toekomstige collega’s!