Drs. C.J. (Casper) Post Uiterweer (65 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Post Uiterweer is sinds 1985 huisarts bij het Huisartsenpraktijk Therapeuticum Utrecht en oprichter van het Gezondheidscentrum Therapeuticum Utrecht. Hij wordt beschouwd als de pionier van de antroposofische geneeskunde in Utrecht. Sinds 1984 heeft hij zich ingezet voor een praktijk waar zorg voor iedereen toegankelijk is Hij zocht samenwerking met collega’s met aanvullende medische gezichtspunten en ontwikkelde zo een omvangrijke praktijk die tegenwoordig 4.400 patiënten voorziet in antroposofische zorg. De heer Post Uiterweer was daarnaast vrijwillig actief binnen de heilpedagogie, de Nederlandse Vereniging Antroposofische Artsen en als schoolarts op een lagere school. De afgelopen drie jaar nam hij zitting in het bestuur van de Utrechtse Stichting Binnenstad GEZond. Sinds 2014 is hij coördinator van het keuzeblok Complementaire Zienswijzen voor tweedejaars studenten Geneeskunde aan de Universiteit Utrecht.