Dit weekend vond het tweejaarlijkse Nationaal Coassistentencongres plaats met als thema Kijk jij ook buiten de scope? Daar hoorde de NVAA natuurlijk van de partij te zijn, ondanks de hoge kosten. Op de zondag bemanden we een stand samen met de AIM, AVIG en homeopathische artsenvereniging, waar tussen de lezingen door voortdurend gesprekjes werden gevoerd. Veel studenten hadden geen idee wat er buiten het reguliere veld  te vinden is en voor hen was het echt een horizonverruiming. We verwelkomen ze graag als co in onze praktijken!