Peter Staal, huisarts te Tilburg, geridderd!

Op vrijdag 24 april werd Peter Staal thuis verrast door de burgemeester van Oirschot, die hem de oorkonde kwam uitreiken waarin aangekondigd wordt…


NVAA lid en huisarts Casper Post Uiterweer ook geridderd

Drs. C.J. (Casper) Post Uiterweer (65 jaar) – Ridder in de Orde van Oranje-Nassau De heer Post Uiterweer is sinds 1985 huisarts bij het…


Voorzitter NVAA Madeleen Winkler geridderd

Na 21 jaar bestuurslidmaatschap van de NVAA, nam Madeleen Winkler op 9 maart afscheid als voorzitter. Na de algemene ledenvergadering werd zij op…


IVAA Brochure over antroposofische zorg in europa

De Internationale Verenging voor Antroposofische Artsen (IVAA) invernatriseerde hoe de antroposofische zorg in Europa er voor staat. De brochure is…