Op vrijdag 24 april werd Peter Staal thuis verrast door de burgemeester van Oirschot, die hem de oorkonde kwam uitreiken waarin aangekondigd wordt dat Peter Staal, antroposofisch huisarts in hart en nieren, benoemd is tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Peter krijgt deze onderscheiding voor zijn tomeloze inzet voor de antroposofische geneeskunde, zowel in zijn eigen praktijk, als binnen het bestuur van de NVAA, de NVAZ, binnen de kring van de raad van commissarissen van de Seizoenen als voor zijn inzet voor de Vrije School in Tilburg. Bijzonder was dat de patiëntenvereniging van het Therapeuticum de Linde mede-aanvraagster was.