Na 21 jaar bestuurslidmaatschap van de NVAA, nam Madeleen Winkler op 9 maart afscheid als voorzitter. Na de algemene ledenvergadering werd zij op haar afscheidsreceptie verrast door de burgemeester van Gouda, mevrouw Mirjam Salet, die haar de versierselen behorend bij de titel mocht opspelden.

Onderstaand het persbericht dat de gemeente Gouda deed uitgaan ter gelegenheid van deze bijzondere gebeurtenis:

Koninklijke onderscheiding voor Goudse huisarts

Bij haar afscheid als voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen is mevrouw drs. M. (Madeleen) Winkler door burgemeester Mirjam Salet geëerd met een Koninklijke onderscheiding. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau voor haar bijzondere verdiensten op het gebied van de antroposofische zorg. 

Mevrouw Winkler is sinds 1983 werkzaam als antroposofisch huisarts in Gouda. Naast haar praktijk in Therapeuticum Calendula heeft zij zich uitzonderlijk ingezet voor de antroposofische gezondheidszorg in Nederland en Europa.

Vanaf 2000 is zij voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen. Onder haar leiding en persoonlijke inzet professionaliseerde de vereniging o.a. door de ontwikkeling en invoering van een kwaliteitssysteem voor aangesloten huisartsen, de invoering van een certificerings- en visitatiesysteem, de invoering van een klacht- en tuchtrecht en de instelling van een college van beroep. Tevens maakte zij zich sterk voor de samenwerking met andere CAM-artsenverenigingen (Complemetary en Alternative Medicine) en was zij lid van diverse overleggen met ministeries, de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG), het RIVM en de GGD. Binnen de vereniging zet zij zich in voor een sterk inhoudelijke opleiding en kwalitatief goede nascholing. Zij is een gewaardeerd spreker op bijeenkomsten en congressen o.a. over gevoelige maatschappelijke kwesties zoals vaccinaties.

Tevens is zij medeoprichter van de Federatie Antroposofische Gezondheidszorg (thans Platform Antroposofische Gezondheidszorg) en bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Zorgaanbieders (NVAZ). Binnen deze organisaties heeft zij zich sterk gemaakt voor de professionalisering van de antroposofische zorg in Nederland en de samenwerking tussen eerstelijnszorgverleners met antroposofische opleidings-, patiënten- en geneesmiddelenorganisaties.

Binnen de Antroposofische Vereniging in Nederland is zij actief als begeleider van meditatiecentra en lid van de medische sectieraad. In die hoedanigheid levert zij bijdragen aan de organisatie van de jaarlijkse conferentie voor antroposofische zorgaanbieders.

Internationaal is zij jaren actief geweest als bestuurslid en vicevoorzitter van de Internationale Vereinigung Anthroposophischer Artzegesellschaften (IVAA) en de European Federations of Patient’s Associations for Anthroposophic Medicine (EFPAM) waar zij zich respectievelijk inzette voor de erkenning van de antroposofische geneeskunde in Europa en de toegankelijkheid van de antroposofische zorg en keuzevrijheid van patiënten