Als u een klacht hebt, kunt u die het beste eerst bespreken met de betrokken arts. Hij of zij kan dan misschien uitleggen waarom voor een bepaalde handelwijze is gekozen. In een gesprek met wederzijds begrip en respect kunnen vaak misverstanden en vooronderstellingen weggenomen worden, zodat een goede samenwerking mogelijk blijft.

Bent u niet tevreden met de uitkomst van het gesprek, of denkt u dat uw arts zich niet aan de voorschriften houdt, dan heeft de NVAA een klacht- en tuchtrecht. Neemt u daarvoor contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de NVAZ, mevrouw Versteegh, te bereiken op telefoonnummer 06-22103966. Desgewenst kunt u ook een formele klacht indienen bij de Stichting Zorggeschil. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt u hier.

Een klacht over het algemeen en reguliere functioneren van een huisarts kunt u neerleggen bij de klachtenregeling waarbij uw arts is aangesloten. U kunt daar bij de praktijk naar informeren. In de praktijk van uw arts kunt u informatie krijgen over het algemeen klachtrecht en over het klachtrecht binnen de antroposofische gezondheidszorg.