Disclaimer

1. Waarvoor is deze website niet bedoeld?
Deze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over de NVAA en heeft uitdrukkelijk niet als doel om een vraagbaak te zijn voor gezondheidsklachten. We menen dat de spreekkamer van de arts hiervoor de meest aangewezen plek is.

Heeft U toch vragen aan een antroposofisch arts dan kunt U het volgende doen. Zoek een antroposofisch arts in de buurt. Overleg met de doktersassistente wat er voor U mogelijk is: Kunt U inschrijven? Moet U eerst voor een kennismakingsgesprek komen of voor een eerste consult? Dit alles is mogelijk. Bedenk dat een antroposofisch arts slechts medische informatie hoeft te geven aan ingeschreven patiënten en dat hij / zij bij een volle praktijk gerechtigd is nieuwe inschrijvingen te weigeren. Realiseert U zich dat de meeste (antroposofische) artsen het bijzonder druk hebben en niet zomaar uitgebreid telefonisch kunnen worden benaderd. Dit is helaas de realiteit van alledag, ondanks onze idealistische uitgangspunten.

Het lijkt allemaal wat onhandig, maar u begrijpt wel dat een arts ook in staat wil worden gesteld om een goede diagnose te stellen alvorens hij / zij een advies geeft: het gaat immers om Uw gezondheid en we willen goed werk afleveren. Hier op deze site vindt U dus geen concrete gezondheidsadviezen.

2. De inhoud van deze website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Toch kunnen er in het lezen van iedere tekst misverstanden sluipen. Er kunnen aan deze website geen enkele rechten worden ontleend aan behandelingen of methoden die beschreven staan jegens individuele artsen. Iedere arts is gehouden naar beste kennis, eer en geweten te handelen. De beschreven methoden zijn echter noch voor alle Nederlandse artsen vanzelfsprekend, noch worden door antroposofische artsen altijd precies dezelfde methoden gehanteerd, omdat ieder consult bij iedere patiënt weer anders verloopt en er een immense diversiteit aan methoden en oplossingen in de antroposofische geneeskunde worden gehanteerd. U kunt daarom uiteraard geen enkele rechten ontlenen aan individuele artsen of de NVAA als organisatie door de op deze website gegeven informatie.