Vergoedingen en klachtenregeling

Antroposofische huisartsen zijn aangesloten bij een zorgverzekeraar; consulten worden dus vergoed. Voor antroposofische artsen die niet uw huisarts zijn, betaalt u wel de consulten. Vaak worden deze vergoed uit de aanvullende polis. Veel zorgverzekeraars hebben namelijk een aanvullende polis die antroposofische geneesmiddelen en therapieën geheel of gedeeltelijk vergoedt. U kunt hier een overzicht opvragen van de vergoedingen die de belangrijkste verzekeraars bieden. Of kijk op zorgwijzer. 

Vergoeding van antroposofische geneesmiddelen

Medicijnen die in Nederland verkrijgbaar zijn. Worden door vrijwel alle zorgverzekeraars vergoed uit de aanvullende polis.
Medicijnen die u in Nederland ook zonder recept kunt kopen Worden meestal niet vergoed, ook niet op recept.
Medicijnen die u zelf in het buitenland besteld. Worden slechts door sommige zorgverzekeraars vergoed. De patiëntenvereniging Antroposana kan u adviseren.

Kwaliteitsbewaking
Alle geregistreerde antroposofische artsen in Nederland zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, die landelijk vastgestelde opleidings- en vakbekwaamheidseisen aan haar leden stelt.

Alle leden vallen zowel onder het tuchtrecht dat voor alle artsen in Nederland geldt, als onder het verenigingstuchtrecht van de NVAA zelf.

Klachtenregeling
Als u een klacht hebt, kunt u die het beste eerst bespreken met de betrokken arts. Hij of zij kan dan misschien uitleggen waarom voor een bepaalde handelwijze is gekozen. In een gesprek met wederzijds begrip en respect kunnen vaak misverstanden en vooronderstellingen weggenomen worden, zodat een goede samenwerking mogelijk blijft.

Bent u niet tevreden met de uitkomst van het gesprek, of denkt u dat uw arts zich niet aan de voorschriften houdt, dan heeft de NVAA een klacht- en tuchtrecht. Neemt u daarvoor contact op met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van de NVAZ, mevrouw Versteegh, te bereiken op telefoonnummer 06-22103966. Desgewenst kunt u ook een formele klacht indienen bij de Stichting Zorggeschil. Hoe dat in zijn werk gaat, vindt u in deze folder.

Een klacht over het algemeen en reguliere functioneren van een huisarts kunt U neerleggen bij de klachtenregeling waarbij uw arts is aangesloten. U kunt daar bij de praktijk naar informeren. In de praktijk van uw arts kunt u informatie krijgen over het algemeen klachtrecht en over het klachtrecht binnen de antroposofische gezondheidszorg.