De antroposofische geneeskunde kenmerkt zich door een individuele benadering van patiënten waarbij het zelfgenezend vermogen versterkt wordt. Antroposofische artsen verruimen de reguliere geneeskunde tot een meer holistische (alomvattende) benadering van de mens, met aandacht voor lichaam, ziel en geest.
Antroposofische geneeskunde is bedoeld voor iedereen die dat wil. Wie aangesproken wordt door de antroposofische geneeskunde kan zich gewoon bij een antroposofisch arts of therapeut melden. Kennis van de antroposofie is niet nodig.

Hieronder vindt u een beknopte beschrijving van een aantal kenmerken van antroposofische geneeskunde.

Ziekte is meer dan wat fysiek waarneembaar is
Kenmerkend voor de reguliere geneeskunde is dat deze vooral is gericht op de fysiek waarneembare symptomen. Steeds meer mensen raken er echter van overtuigd dat bij ziekten ook allerlei niet-materiële processen een rol kunnen spelen.

Ieder mens is uniek
Elk mens als een uniek wezen met een eigen levensweg. Ook in het ziek zijn is ieder mens uniek. Elk lichaam reageert op eigen wijze op ziekte en ieder mens gaat er anders mee om. Dat gegeven is het uitgangspunt van de antroposofisch arts of therapeut.

Behandeling is gericht op ontwikkeling
Ziek zijn is vervelend, maar betekent ook een mogelijkheid: van een ziekte kun je leren.
Na een ziekte kun je je beter (herboren) voelen ten opzichte van de periode vóór je ziekte. Ook chronische ziektes of ziektes die steeds terugkeren kunnen aanleiding zijn tot een zinvolle verandering in het leven. Zo kan het perspectief van wat in het leven belangrijk is erg veranderen en relaties met naasten en familie kunnen sterker worden. De antroposofische gezondheidszorg richt zich op de mogelijkheid om een ontwikkeling door te maken bij de benadering van ziekte en gezondheid.

Aanvulling en verdieping
Antroposofische geneeskunde is geen vervanging voor de reguliere geneeskunde, maar een aanvulling daarop en een verdieping daarvan. Naast therapieën, behandelingen en geneesmiddelen uit de reguliere zorg, kunnen antroposofische artsen ook kiezen uit de mogelijkheden die de antroposofische gezondheidszorg biedt. Daardoor kunnen zij de patiënt die zorg bieden die het beste aansluit bij de individuele aanpak van zijn gezondheidsproblemen.
Bij vrijwel iedere vorm van ziekte kan de antroposofische geneeskunde een (aanvullende) behandeling bieden. Ook bijvoorbeeld bij kanker, multiple sclerose en bij chronische ziekten, zoals astma, reuma, diabetes, darmziekten, chronische vermoeidheid en psychosomatische aandoeningen.

Uitgeoefend door gespecialiseerde artsen
Antroposofische artsen hebben zich gespecialiseerd in de antroposofische geneeskunde na hun reguliere universitaire artsenopleiding. In Nederland werken ongeveer 135 antroposofische (huis)artsen en specialisten. Vaak zijn zij verbonden aan een antroposofisch gezondheidscentrum waar verschillende disciplines samenwerken: fysiotherapeut, (wijk)verpleegkundige, psycholoog, kunstzinnig therapeut, diëtist, euritmie en andere. Dit vergemakkelijkt het overleg over een patiënt tussen de diverse zorgverleners. Veel antroposofische therapeuten hebben eveneens een reguliere opleiding gevolgd met aanvullend antroposofische nascholing.

Relatie met reguliere zorg
Antroposofische artsen kunnen overleggen met of doorverwijzen naar reguliere artsen, specialisten en therapeuten. Omgekeerd kan een reguliere arts ook doorverwijzen naar een antroposofisch arts of therapeut. Antroposofische artsen houden zich aan de KNMG-richtlijn ‘De arts en de niet reguliere behandelwijze’.