In Nederland werken ongeveer 135 antroposofische (huis)artsen en specialisten. Velen van hen zijn verbonden aan een antroposofisch gezondheidscentrum (vaak therapeuticum geheten); anderen hebben een eigen zelfstandige praktijk. Hun individuele en ondersteunende benadering van ieder mens is gebaseerd op de ideeën van dr. Rudolf Steiner en de Nederlandse arts dr. Ita Wegman. In hun visie is de mens een wezen van geestelijke oorsprong dat zich op aarde verbindt met een lichaam en als burger van de geestelijke en de fysieke wereld zijn leven op aarde leeft. Vanuit deze visie biedt de antroposofische gezondheidszorg therapie en geneesmiddelen.

Zoek een antroposofische arts

Visie op ziekte

Ziekte kan worden gezien als onderdeel van ieders unieke ontwikkelingsproces en na een goede afloop voel je je eerder beter (‘herboren’) dan ‘weer de oude’. De antroposofische gezondheidszorg richt zich ook op de gezonde mens die gezond wil blijven. Goede voeding en beweging horen daarbij, net als bijvoorbeeld de zorg voor een beter milieu en voldoende rust.

Het boek Gezondheid, ziekte en antroposofie van Huib de Ruiter geeft een goede indruk van de vele aspekten en mogelijkheden die de antroposofische geneeskunde rijk is.  Deze oud-huisarts schreef in zijn lange loopbaan vele artikelen voor zijn patiënten, die nu gebundeld zijn.

Een al wat ouder overzicht van de beschikbare literatuur over werkzaamheid, nut, kosten en veiligheid van de antroposofische geneeskunde staat in: G. Kienle, H. Kiene, H.U. Albonico (2006) Anthroposophic medicine. Schattauer Verlag, Stuttgart-New York. Bij Links en literatuur kunt u een samenvatting van dit boek downloaden, of verder doorzoeken naar recentere literatuurverwijzingen.

Specialisme

Antroposofische artsen behaalden hun artsendiploma aan een Nederlandse universiteit en hebben zich daarna gespecialiseerd in de antroposofische geneeskunst. Zij verruimen de reguliere geneeskunde tot een meer holistische benadering van de mens, met aandacht voor lichaam, ziel en geest. Samenwerking met beroepstherapeuten en andere betrokkenen is voor hen vanzelfsprekend.

Nauwe samenwerking met reguliere zorg

De antroposofische gezondheidszorg is geen vorm van gezondheidszorg die de reguliere gezondheidszorg overbodig maakt. Integendeel, op tal van terreinen maken antroposofische artsen bij het kiezen van therapieën, behandelingen en geneesmiddelen gebruik van het brede aanbod uit de reguliere zorg. Maar dankzij de antroposofische gezondheidszorg wordt het voor de patiënt mogelijk die zorg te krijgen die het beste aansluit bij de individuele aanpak van zijn gezondheidsproblemen.