In Nederland werken ongeveer 110 antroposofische (huis)artsen en specialisten. Velen van hen zijn verbonden aan een antroposofisch gezondheidscentrum (vaak therapeuticum geheten); anderen hebben een eigen zelfstandige praktijk. Waar ze werken vindt u hier.

Hun individuele en ondersteunende benadering van ieder mens is gebaseerd op de ideeën van dr. Rudolf Steiner en de Nederlandse arts dr. Ita Wegman. In hun visie is de mens een wezen van geestelijke oorsprong dat zich op aarde verbindt met een lichaam en als burger van de geestelijke en de fysieke wereld zijn leven op aarde leeft. Vanuit deze visie biedt de antroposofische gezondheidszorg therapie en geneesmiddelen.

Bekijk ook: antroposofische geneesmiddelen

In deze podcast vertelt een antroposofisch huisarts over zijn visie en werkwijze.

Ziekte kan worden gezien als onderdeel van ieders unieke ontwikkelingsproces en na een goede afloop voel je je eerder beter (‘herboren’) dan ‘weer de oude’. De antroposofische gezondheidszorg richt zich ook op de gezonde mens die gezond wil blijven. Goede voeding en beweging horen daarbij, net als bijvoorbeeld de zorg voor een beter milieu en voldoende rust.

Een overzicht van de beschikbare literatuur over werkzaamheid, nut, kosten en veiligheid van de antroposofische geneeskunde staat in: G. Kienle, H. Kiene, H.U. Albonico (2006) Anthroposophic medicine. Schattauer Verlag, Stuttgart-New York. Bij Links en literatuur kunt u een samenvatting van dit boek downloaden.

Aanvullende opleiding

Antroposofische artsen behaalden hun artsendiploma aan een Nederlandse universiteit en hebben zich daarna gespecialiseerd in de antroposofische geneeskunst. Zij verruimen de reguliere geneeskunde tot een meer holistische benadering van de mens, met aandacht voor lichaam, ziel en geest. Samenwerking met beroepstherapeuten en andere betrokkenen is voor hen vanzelfsprekend.

Nauwe samenwerking met reguliere zorg

De antroposofische gezondheidszorg is geen vorm van gezondheidszorg die de reguliere gezondheidszorg overbodig maakt. Integendeel, op tal van terreinen maken antroposofische artsen bij het kiezen van therapieën, behandelingen en geneesmiddelen gebruik van het brede aanbod uit de reguliere zorg. Maar dankzij de antroposofische gezondheidszorg wordt het voor de patiënt mogelijk die zorg te krijgen die het beste aansluit bij de individuele aanpak van zijn gezondheidsproblemen.

Kwaliteitsbewaking

Alle geregistreerde antroposofische artsen in Nederland zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, die landelijk vastgestelde opleidings- en vakbekwaamheidseisen aan haar leden stelt.

Alle leden vallen zowel onder het tuchtrecht dat voor alle artsen in Nederland geldt, als onder het verenigingstuchtrecht van de NVAA zelf.

Klachtenregeling

Voor onze regeling rondom klachten, bekijk: klachtenregeling