De Academie Antroposofische Gezondheidszorg, waarmee de NVAA nauw samenwerkt, biedt vele interessante thema’s aan, deels multidisciplinair en toegankelijk voor niet-leden.

Accreditatie bij- en nascholing NVAA

Voor de leden is er een doorlopende nascholingsagenda, met daarop geaccrediteerde bijeenkomsten die georganiseerd zijn door de NVAA zelf en/of door andere groepen of zusterverenigingen, zoals de Duitse GAÄD. Ieder lid kan op de besloten ledensite inzien welke nascholingen hij/zij heeft gevolgd, en wat er wordt aangeboden.

De beoordeling of een scholing of bijeenkomst voor accreditatie in aanmerking komt, geschiedt door de accreditatiecommissie. U kunt een aanvraag tot beoordeling schriftelijk indienen door dit formulier in te vullen en te mailen naar accreditatie@nvaa.nl. Ook voor vragen over accreditatie van nascholingen van andere aanbieders kunt u daar terecht. De accreditatiecommissie vergadert ongeveer zes keer per jaar. Er wordt naar gestreefd binnen twee maanden de accreditatieaanvraag te beantwoorden.

 

Geneesmiddelen voorschrijven

  1. In 2020 is er ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de antroposofische geneeskunde een boekje samengesteld met antroposofische geneesmiddelen die elke arts zou kunnen voorschrijven. Ze werken vaak goed voor de vermelde (veelvoorkomende eerstelijns-) indicaties en vereisen geen kennis van de antroposofie. De antroposofische geneesmiddelen hebben een jarenlange practice-based ervaring en kennen nauwelijks tot geen bijwerkingen. Het boekje wacht op een uitgebreidere volgende druk, maar is nog hier als PDF te vinden.
  2. Daarnaast is er het Repertorium Antroposofische Geneesmiddelen (2017). De pdf van dit boek is te vinden op onze besloten ledenwebsite. Je kunt als arts een papieren versie aanvragen via een mail naar medisch@weleda.nl.  Via dit mailadres kan je je tevens aanmelden voor de nieuwsbrief van de Weleda Apotheek.
  3. Alle antroposofische geneesmiddelen en grondstoffen van Weleda zijn opgenomen in een geneesmiddelen-database. Hierin is informatie te vinden als toedieningsvorm, actuele beschikbaarheid, mogelijke contra indicaties enz. Ook is er een database met indicaties volgens de standaard ICPC-code indeling. Bij deze indicaties staan de best-practice geneesmiddelen genoemd zoals deze zijn bepaald door de NVAA. De drie databases zijn met elkaar verbonden waardoor er steeds geschakeld kan worden van de ene naar de andere informatie. De database is te bereiken via: gmd.weleda.nl

De database, en andere informatie voor medisch professionals (zoals video’s over bereidingswijzen, casuistiek) van de Weleda Academie zijn achter een DocCheck log-in geplaatst. De log-in is bruikbaar voor veel medische websites waardoor u dus geen specifiek Weleda wachtwoord hoeft te onthouden. Heeft u nog geen DocCheck inloggegevens dan kunt u deze eenvoudig aanvragen door op “uw gratis DocCheck” te klikken en de gevraagde informatie aan te leveren.

  • Wetenschappelijk (èn leken-)informatie over de behandeling met Viscum (Maretak) bij kanker vind je op mistel-therapie.de, in Duits of Engels. Heb je als arts een vraag over behandeling met viscum, mail dan naar maretak@nvaa.nl.

Internationaal zijn er uiteraard nog meer naslagwerken en websites die het voorschrijven van antroposofische medicatie ondersteunen. Bij sommige overlegstructuren (app-groep, zoomsessies) rond casuïstiek kunnen collega’s als introducee of aspirant worden toegelaten.

Ga naar de ledensite