De Academie Antroposofische Gezondheidszorg, waarmee de NVAA nauw samenwerkt, biedt vele interessante thema’s aan, deels multidisciplinair en toegankelijk voor niet-leden.

Nascholingen inzien

De (gevolgde) nascholingen staan op de besloten ledensite.

Ga naar de ledensite