De NVAA heeft een herkenbaar logo voor alle door de NVAA gecertificeerde artsen gepresenteerd. Aan dit logo kunt u de gecertificeerde Antroposofisch Arts herkennen, erkend door de NVAA. Het certificaat betekent:

  1. Dat dit een BIG-geregistreerde is
  2. Dat deze arts deelneemt aan visitatie
  3. Zich houdt aan de nascholingseisen
  4. Is aangesloten bij een klachtencommissie
  5. Zich toetsbaar opstelt.

Een NVAA certificaat betekent dat u kunt rekenen op een kwalitatief goede complementair werkende arts en dat geeft vertrouwen!

NVAA