Een groep van medische studenten komt ongeveer éénmaal per maand bij elkaar om enthousiast te werken aan medische onderwerpen. Het programma wisselt en is afhankelijk van de vraag. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de ervaringen tijdes je studie en de co-schappen.

Vaak doen we waarnemingsoefeningen aan planten en/of mensen. Soms studeren we op teksten. Ziektebeelden, geneesmiddelen en therapieën komen aan bod. Zo kan je kennis maken met de antroposofische geneeskunde en kunnen de medische onderwerpen uit de geneeskunde studie een bredere antroposofische inbedding krijgen.

De groep bestaat uit studenten uit Nijmegen, Leiden, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Utrecht.

Begeleiding

Kore Luske, huisarts aan het therapeuticum te Arnhem begeleidt de werkgroep. Zij is ook werkzaam als onderzoeker bij de Kingfisher Companions Group (www.bolkscompanions.com).

Kosten

Deelname is kosteloos.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Kore Luske – koreluske@icloud.com

Interdisciplinaire Basismodule

Voor artsen verzorgt de NVAA samen met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg de start van deze opleiding met een interdisciplinaire basismodule die een jaar duurt.