Een groep van medische studenten komt ongeveer éénmaal per maand bij elkaar om enthousiast te werken aan waarnemingsoefeningen aan planten en mensen.

Verder studeren we op teksten en hebben levendige uitwisselingen over allerlei medische onderwerpen en hun bredere antroposofische inbedding. Dit strekt zich uit van een eerste kennismaking tot nadere verdieping waarbij zoveel mogelijk aansluiting plaatsvindt bij je ervaringen tijdens de studie of in je co-schappen.

De groep bestaat uit studenten uit Leiden, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Utrecht.

Begeleiding

Kore Luske, huisarts aan het therapeuticum te Arnhem, en Christina van Tellingen, consultatief arts te Zeist begeleiden de werkgroep. Beiden zijn ook werkzaam als onderzoekers bij het Companionproject aan het Louis Bolk Instituut.

Kosten

Deelname is kosteloos. Voor wie dat wenst kan deelname bijdragen aan de certificering antroposofisch arts.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Christina van Tellingen – c.vantellingen@kingfishergroup.nl
  • of: Kore Luske – kore.luske@tiscali.nl

Interdisciplinaire Basismodule

Voor artsen verzorgt de NVAA samen met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg de start van deze opleiding met een interdisciplinaire basismodule die een jaar duurt.