Een variabele groep van medische studenten komt ongeveer éénmaal per maand bij elkaar om enthousiast te werken aan medische onderwerpen. Het programma wisselt en is afhankelijk van de vraag. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de ervaringen tijdens je studie en de co-schappen.

Vaak doen we waarnemingsoefeningen aan planten en/of mensen. Soms studeren we op teksten. Ziektebeelden, geneesmiddelen en therapieën komen aan bod. Zo kan je kennis maken met de antroposofische geneeskunde en kunnen de medische onderwerpen uit de geneeskunde studie een bredere antroposofische inbedding krijgen.

De groep bestaat uit studenten uit Nijmegen, Leiden, Maastricht, Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Utrecht. Als je je bij ons meldt, kunnen we jullie onderling in contact brengen, ook als je niet in staat bent om de werkgroepbijeenkomsten mee te maken. Een snuffelstage of coschap in één van de therapeutica is meestal wel te regelen. De locaties van antroposofische artsenpraktijken vind je hier.

Begeleiding

Kore Luske, huisarts aan het therapeuticum te Arnhem begeleidt de werkgroep. Zij is tevens werkzaam als onderzoeker bij de Kingfisher Companions Group. Deze groep heeft een reeks Engelstalige boekjes uitgegeven ten behoeve van medisch studenten, zie www.bolkscompanions.com.

Kosten

Deelname is kosteloos.

Meer informatie

Voor meer informatie over de werkgroep kun je contact opnemen met Kore Luske – koreluske@icloud.com

Kijk ook eens op de pagina Links en Literatuur

Interdisciplinaire Basismodule

De NVAA verzorgt samen met de Academie Antroposofische Gezondheidszorg een interdisciplinaire basismodule die een jaar duurt. (Basis)artsen zijn hier zeer welkom!