Hier vindt u documenten van de NVAA:

Secretariaat CvB van de NVAA
Postbus 4004
6803 EA Arnhem

Accreditatie bij- en nascholing NVAA
Voor de herregistratie van het certificaat praktiserend antroposofisch arts moet aan de accreditatievoorwaarden voldaan worden. Deze voorwaarden staan in het Huishoudelijk Reglement van de NVAA.

De beoordeling of scholing voor accreditatie in aanmerking komt, wordt verzorgd door de accreditatiecommissie. De leden hiervan zijn momenteel vacature (voorzitter), Ria Bosman en Marijke van der Veen.

U kunt een aanvraag schriftelijk indienen door een accreditatie aanvraag in te vullen en te mailen aan de voorzitter van de commissie. Voor vragen over accreditatie van nascholingen door andere aanbieders kunt u contact opnemen met de voorzitter. De accreditatiecommissie vergadert ongeveer zes keer per jaar. Er wordt naar gestreefd binnen twee maanden de accreditatieaanvraag te beantwoorden.

Herregistratie vraagt u aan via dit formulier. Voor contact over (her)registratie: ga naar de contactpagina.

Secretariaat

Postbus 4004
6803 EA Arnhem
Telefoon: 085 773 3183
KvK 40407856