Iedere arts met serieuze interesse in de antroposofische geneeskunde kan (aspirant-)lid van de NVAA worden. Het gevolgd hebben van een vervolgopleiding is geen voorwaarde (wel voor het verkrijgen van het certificaat antroposofisch arts). Er bestaat een buitengewoon lidmaatschap voor wetenschappers, tandartsen en andere nauw-betrokkenen. Ook studenten kunnen zich, vanaf hun co-schappentijd, als aspirantlid melden.

Documentatie en formulieren vindt u hier:

Accreditatie bij- en nascholing NVAA
Voor de herregistratie van het certificaat praktiserend antroposofisch arts moet aan de accreditatievoorwaarden voldaan worden. Deze voorwaarden staan in het Huishoudelijk Reglement van de NVAA.

De beoordeling of scholing voor accreditatie in aanmerking komt, wordt verzorgd door de accreditatiecommissie. De leden hiervan zijn momenteel Eef Jansen (voorzitter), Leonie Schaper en Reinier van der Leij.

U kunt een aanvraag schriftelijk indienen door een accreditatie aanvraag in te vullen en te mailen aan de voorzitter van de commissie. Voor vragen over accreditatie van nascholingen door andere aanbieders kunt u contact opnemen met de voorzitter. De accreditatiecommissie vergadert ongeveer zes keer per jaar. Er wordt naar gestreefd binnen twee maanden de accreditatieaanvraag te beantwoorden.

Herregistratie vraagt u aan via dit formulier. Voor contact over (her)registratie: ga naar de contactpagina.

Secretariaat

secretariaat@nvaa.nl
KvK 40407856